OTVARANJE RUNA

Otvaranje runa se odnosi na primenu runa kao divinacijskog sistema.

Divinacija je tehnika pomoću koje stičemo uvid u situaciju koju želimo da razjasnimo, kao i mogući razvoj događaja. To nije „predviđanje budućnosti“, jer se prema severnjačkoj tradiciji sudbina ne posmatra linearno, već kao mreža, tako da uvek postoji mogućnost izbora – ako nam rune ukažu na nepoželjan ishod neke situacije, to samo znači da treba nešto da menjamo, da se krećemo po mreži u drugom pravcu.

Simbolika runa je konkretna i jasna i uvek nas podstiče da preispitamo i na nov način sagledamo svoje postupke i odnos prema životu.