ŠTA SU RUNE?

Rune su pismo starih germanskih naroda. Nije poznato kada su nastale, poreklo vode od crteža u pećinama iz bronzanog doba i verovatno je da su prvo korišćene samo kao simboli, u magijskim ritualima i divinacijski, a tek kasnije kao pismo.

Runski zapisi su pronalaženi u velikom delu Evrope, najviše na severu – na Islandu, u Skandinaviji, zatim Centralnoj Evropi, kao i u Velikoj Britaniji. Osim toga, pronađeni su runski natpisi čak u Severnoj Americi, pretpostavlja se da su ih ostavili Vikinzi, mnogo pre Kolumba. Kada je hrišćanstvo zavladalo severom, zabranjene su, jer su duboko povezane sa mnogobožačkom mitologijom i tradicijom.

Poznato je da su Vikinzi bili vešti moreplovci i hrabri ratnici, a kada govorimo o narodima koji su prvi koristili rune, u pitanju su njihovi preci, koje su surovi uslovi života na severu prekalili u posebnu vrstu snažnih, otpornih, snalažljivih ljudi; oni su morali da razviju specifične osobine da bi opstali u teškim prirodnim uslovima, a onda su te osobine iskoristili kao glavni adut u osvajački m ratovima.

Prilikom seoba prenošene su i rune, pri čemu je vremenom dolazilo do izmena, neke su dobile drugačiji oblik, negde su uvođene nove, a neke su izlazile iz upotrebe. Alfabet koji koristimo naziva se Stariji Futhark, to je najstariji poznati alfabet od 24 rune. Rune Futharka nisu nasumično poređane, on ima logičan sled: kreće od stvaranja, kroz razvoj, do svesnosti i duha. 24 rune Futharka pokrivaju sve oblasti života, na svim nivoima – fizičkom, psihološkom i duhovnom.

Rune su slova, koja predstavljaju glasove – slovo a predstavlja glas a, tako npr. runa Fehu predstavlja glas f.
Osim toga, svaka runa ima ime, odnosi se na nešto što je bilo značajno za život ljudi koji su ih koristili: predmete, bogove, životinje, koncepte, vremenske prilike i sl. Npr. Fehu znači stoka, Ansuz je bog, Raido - jahanje, putovanje, Laguz - jezero itd.

Imena runa su osnova, koja nas vodi do njihovog dubljeg značenja. Npr. runa Isa: reč znači led, a na dubljem nivou ona predstavlja naše navike i sputavajuće obrasce ponašanja, koje uz pomoć ove rune možemo da sagledamo i prevaz iđemo. Na ovaj način sve rune mogu da pokrenu naš napredak u različitim sferama života.

Reč runa znači tajna, šapat i rune nam omogućavaju da dođemo do znanja koja su nam inače nedostupna. Zato su nam velika pomoć na putu ličnog razvoja. Kao simboli, rune nam daju pristup energijama koje omogućavaju transformaciju našeg unutrašnjeg sveta i okruženja.

Kako koristimo rune za transformaciju?

Značenje runa