KAKO KORISTIMO RUNE ZA TRANSFORMACIJU

Hiljadama godina ljudi koriste simbole kao vrata ka energijama koje oni predstavljaju, prolaze koji nam omogućavaju da se povežemo sa tim energijama. Rune su simboli, pa nam Fehu omogućava da se povežemo sa energijom novca, Sowulo sa životnom energijom, Berkana sa kreativnom, stvaralačkom energijom itd.

U stara vremena su zemljoradnici i moreplovci pomoću runa pozivali u pomoć bogove u teškim vremenskim prilikama; ratnici su ih rezbarili na štitovima i mačevima za zaštitu, snagu, za sve što je potrebno ratniku; upotrebljavali su rune za isceljivanje; urezivali su ih na nadgrobne spomenike kao kletvu onome ko bi pokušao da oskrnavi grob.

Zatim, rune su “bacali” odnosno “otvarali” da bi se “konsultovali” sa bogovima ili Nornama, natprirodnim ženama koje predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovde se radi o divinaciji, za koju se često pogrešno misli da se odnosi na “proricanje sudbine”. Divinacija se primenjuje i danas, a u stvari je u pitanju pomoć da se situacija u kojoj se nalazimo sagleda objektivno i na osnovu toga donese odluka u kojem pravcu nastaviti. Bez obzira da li se radi o trenutnim okolnostima ili našem unutrašnjem svetu, i jedno i drugo možemo da menjamo, da prilagođavamo svojim željama i težnjama. To postižemo kroz meditaciju runa ili neke tehnike koje se uče, kao što su iscrtavanje runa ili njihovih kombinacija itd.

Ove tehnike su nam još uvek od velike pomoći, iako živimo u drugom vremenu i na sasvim drugačiji način. Rune su simboli, a simboli su jezik duše. Jezik uma su misli i reči kojima izražavamo te misli, da bismo se povezali sa drugim ljudima. Pomoću simbola uspostavljamo vezu sa oblastima uma koje nam nisu dostupne – podsvesnim i nesvesnim, gde borave naši strahovi i obrasci razmišljanja i ponašanja koji nas obično ograničavaju. Kad dopremo do njih, možemo svesno da donesemo odluku da odbacimo ono što nam nije potrebno ili da izbalansiramo njegovu energiju i iskoristimo je konstruktivno u svakodnevnom životu. Takođe, uspostavljamo vezu sa dušom ili super-svesnim, stvaralačkim principom univerzuma, onim što su stari narodi nazivali “bogovi”, što nam omogućava da koristimo svu tu kreativnu energiju koja je već u nama, ali je nismo svesni ili ne znamo kako da joj pristupimo.

Svi smo mi u potrazi za nekim višim smislom, za svrhom našeg postojanja, ne možemo da prihvatimo da je ono sa čim se svakodnevno susrećemo jedini razlog zašto smo ovde. Zato krećemo na put ličnog razvoja, što je u stvari razvoj svesnosti. Rune su velika pomoć za razvoj svesnosti, jer nas svaka vodi dublje, odnosno na višu vibraciju u oblasti na koju se odnosi, a zajedno obuhvataju sve oblasti života.

Šta su rune