U stara vremena, ljudi su koristili rune za isceljivanje, rezbarili ih na štitovima i mačevima ratnika za zaštitu i nepobedivost u bitkama, pozivali u pomoć da bi ublažili oštru zimu ili stišali talase prilikom putovanja morem, urezivali na nadgrobne spomenike kao kletvu onome ko bi pokušao da oskrnavi grob...

I danas one nose iste snažne energijekoje nam pomažu da steknemo bolji uvid u naše trenutne okolnosti i da ih po potrebi menjamo.

Reč runa znači tajna i sa ovim simbolima možemo da pristupimo skrivenom dubljem znanju, mudrosti koja boravi u našem nesvesnom umu i da počnemo svesno da menjamo sebe i svet.


Šta su rune

Kako koristimo rune za transformaciju

Značenja runa