TRANSFORMACIJA KROZ RUNE

Rune, budući da su simboli, imaju višestruku primenu, pri čemu je najzastupljenija divinacija. Međutim, njihova najveća vrednost je u tome što pružaju mogućnost istraživanja i povezivanja fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog u čoveku uz pomoć arhetipova i mitologije sa kojima su tesno povezane. Takođe, kao simboli, koriste se kao prolaz u druge svetove, odnosno u različite nivoe uma (podsvesnog, nesvesnog i supersvesnog) i ljudskog postojanja.

Na putu otkrivanja najvažnijeg u životu, svrhe postojanja, rune mogu biti dragocena pomoć, jer svakome ko se pozabavi njihovom slojevitošću nesebično uzvraćaju jasnim i konkretnim uvidima.

Runa ima 24 i podeljene su na tri aeta od po osam runa. Postoji više različitih tumačenja šta koji aet predstavlja. U okviru ovog seminara sve povezujemo sa ličnom transformacijom, pa nam tako prvi aet pomaže da se očistimo od starog i nepotrebnog i pripremimo za nove sadržaje, drugi nudi novu postavku za mentalni i emotivni aspekt, dok treći doseže do višeg ja i poziva ga da nam saopšti zbog čega smo ovde.

Cilj seminara je da polaznici prepoznaju sopstveni put ka stvarnom življenju. Usmeravamo se na oblikovanje života kroz svima dostupne tehnike. Takođe, upoznajemo sopstveni ego i emocije, da bismo se lakše se snalazili u rešavanju svakodnevnih situacija, kao i u daljim tokovima razvoja, u smislu podizanja sopstvene frekvencije pomoću rada sa emocijama, praćenja sinhroniciteta i prebacivanja u željenu realnost.

Transformacija kroz rune ne ukalupljuje u sistem, nego nudi alate za brušenje duše. Tačnije rečeno, alate za skidanje nepotrebnog taloga koji prekriva naše duše i zatrpava znanje koje se nalazi u svima nama. Ovo je put direktnog znanja.

Tokom seminara stičete sigurne osnove za buduću samostalnu nadogradnju, znanja i tehnike neophodne za samostalan rad na svim planovima, za celovito zdravlje, za potpunost življenja, za buđenje životne radosti, tako da ćete moći ponovo da gledate svet očima deteta.

Šta su rune

Kako koristimo rune za transformaciju?