Rune – predavanja/radionice

Ako ste radoznali da saznate šta su rune, šta sve sa njima možete da radite i kako, ovo predavanje je za vas. Uvešće vas u svet runa, predaka, mitologije i magije i što je najvažnije, steći ćete dobru osnovu za dalji samostalan rad i razvoj.

Na predavanju predstavljamo svet runa iz raznih aspekata:

  1. Počevši od mitoloških i istorijskih izvora i upoznavanja sa načinom života i razmišljanja onih koji su ih prvi koristili.

  2. Zatim pričamo o svakoj runi pojedinačno: šta predstavlja kao simbol, kako se može primeniti u praksi i u svakodnevnom životu, mitološku priču ili ličnost sa kojom se povezuje.

  3. Radi lakšeg razumevanja značenja pojedinačnih runa, predavanje uključuje i poređenje sa astrološkim (opšte poznatim) pojmovima, kao i sa grčko-rimskom mitologijom na koju se astrologija oslanja.

  4. Značajno mesto u toku celog seminara zauzima skandinavska mitologija, pomoću koje ulazimo duboko u način razmišljanja ljudi kojima su rune bile sastavni deo života, ali i u suštinu runa.

  5. Polaznici seminara dobijaju i detaljna uputstva za izradu runa, izradu bindruna i divinaciju.

  6. U sklopu predavanja radimo nekoliko vođenih meditacija, koje polaznicima ostaju kao model za upoznavanje runa u budućem samostalnom radu. Rune se ne mogu naučiti samo iz knjiga, već i kroz praktičan rad i uspostavljanje kontakta sa njihovim energijama, za šta je meditacija vrlo pogodan metod.


Pomoć koju nam rune nude je velika i dragocena: od sticanja uvida u situaciju u kojoj se nalazimo, njene uzroke i moguće pravce njenog razvoja, saveta prilikom donošenja odluka, do svesnog učestvovanja u sveukupnim životnim okolnostima i odnosima sa drugima. Za podršku našem ličnom razvoju, rune nam pomažu da jasnije sagledamo svoju psihološku i emotivnu situaciju i otklonimo ometajuće faktore na tim poljima, čime utičemo na kvalitet života, odnose, kreativnost itd. Osim toga, rune podstiču širenje svesti i jasniji doživljaj stvarnosti.

Radi se o veoma kompleksnom znanju, pa su knjige o runama ozbiljnih autora uglavnom komplikovane za početnike. S druge strane, nudi se puno površnih, a i potpuno netačnih informacija na internetu, koje bi nekoga ko nema iskustva sa runama, mogle da navedu na sasvim pogrešan put. Zato je za sve one koji žele da se bave runama najznačajnije da dobiju „zdravu osnovu“, konkretne i pouzdane informacije oko kojih ne postoje dileme, da bi mogli nadalje samostalno da nadograđuju svoje znanje i umeće rada sa runama.

Šta su rune

Značenja runa