MEDITACIJE

Meditacija nam donosi brojne koristi. Osim što pozitivno utiče na ukupno zdravlje (na smanjenje stresa, krvni pritisak, imunitet, san i koncentraciju i još mnogo toga), meditiranje nam pomaže da pronađemo unutrašnji mir, što je polazna tačka za ispunjen život, usklađen sa našim snovima i težnjama.

Meditacije organizujemo u dva oblika: kao intenziv meditacija i kao časove.

Intenziv se održava tokom jednog vikenda i traje ukupno 12 sati – dva dana po 6 sati. To je niz predavanja i vođenih meditacija koji ima za cilj da polaznicima pruži direktno iskustvo meditacije sa svim dobrobitima koje ona donosi na fizičkom, emotivnom, mentalnom i duhovnom planu; zatim da ih uvede u načine i suštinu meditiranja i postavi osnovu za samostalan rad nakon intenziva. Osim meditacija, obrađujemo i teme koje su usko povezane sa aktivnim poboljšanjem fizičkog zdravlja, potencijala uma, odnosa sa drugima i povezanosti sa izvorom. Intenzivi se održavaju u Beogradu i Novom Sadu.

Na intenzivima, kao i na časovima, osim klasičnih tehnika meditacije (mindfulness, vipasana, meditacije primordijalnog zvuka, rad sa čakrama, vizualizacije...) primenjujemo i meditacije runa. Rune kao simboli nose snažne energije, koje nam kroz vizualizaciju simbola postaju dostupne i pružaju dragocenu pomoć u procesu ostvarenja naših namera i težnji.

Časovi meditacije se održavaju jednom nedeljno, u Šapcu. Svaki put obrađujemo po jednu temu kroz vođenu meditaciju i predavanje: od čišćenja fizičkog tela, čišćenja prostora, preko razotkrivanja negativnih uverenja, posmatranja i analize reakcija u određenim situacijama, do načina kako oprostiti, kako naći unutrašnji mir itd. Pritom ne zastupamo neku konkretnu filozofiju, nauku ili religijsko učenje, već uključujemo presek znanja od raznih drevnih tradicija do savremenih naučnih grana, koja pojašnjavaju isto što meditacijom težimo da dostignemo. Pritom je fokus na praktičnom delu, dok je teorija tu samo da i na mentalnom nivou podupre stvaralačku snagu tehnika.

Ono što je najlepše, svaki put se raziđemo sa osećajem da smo napravili korak dalje, ili da smo razjasnili neku nedoumicu. Takođe, puno se smejemo, što nam dodatno prija i opušta nas. Neke ozbiljne stvari u tom kontekstu postanu manje ozbiljne, pa ih je lakše prevazići, ili bar shvatiti da je to uvek moguće uraditi.


Šta je meditacija i kako meditirati