PREDAVANJA

Naša predavanja, seminari i radionice su mesto gde možete upotpuniti svoje znanje, naučiti i primeniti brojne tehnike koje će vam ostati kao podrška i podsticaj da živite izuzetno, stvarno i slobodno.

Na predavanjima o runama, pojašnjavamo njihova pojedinačna značenja i mogućnosti primene. To podrazumeva i uvođenje u skandinavsku mitologiju na koju se celokupno znanje o runama oslanja, upotpunjeno istorijskom slikom načina života naroda kojima su rune bile značajan oslonac.

Transformacija kroz rune je seminar na kojem prenosimo znanja i tehnike kako pomoću runa možemo da menjamo sebe i svet. Svrha ovih seminara je da polaznici uz pomoć runa aktiviraju sopstveni impuls za autentičan život ispunjen svrhom.

Radionice Meditacije uz iskustvo vođene meditacije obezbeđuju polaznicima stabilnu osnovu za buduće samostalno meditiranje. Osim toga, ovde ćete naučiti da samostalno meditirate, kao i da pokrenete znanja koja su već u vama.