AUTORI

Zorana Mrkić, profesor klavira, instruktor meditacije, praktičar runa

Od rane mladosti mi je jasno da je svet koji opažamo čulima samo deo mnogo sadržajnije celine. Tako me je prvenstveno radoznalost motivisala da istražujem duhovna područja postojanja, ali su podjednako jaki motivi bili i prevazilaženje straha od nepoznatog, kao i želja da pomognem sebi i drugima u raznim oblastima života, težnja za udobnošću i lepotom, potreba za pronalaženjem dubljeg smisla radi prevazilaženja monotonije materijalnog sveta.

Istraživala sam razne tehnike, od onih praktičnih za poboljšanje kvaliteta života (psihologija, menadžment), preko meditacije, vizualizacije, primene šamanskih tehnika (inicirana sam u šamanizam kod naguala Uchua), raznih metoda manifestovanja, energetskog rada (program Unutrašnjeg Inženjeringa kod Sadhgurua), pri čemu su rune oblast koja zauzima posebno mesto u mom životu.

Znanje i iskustvo sam sticala kroz seminare, kurseve, obuke, inicijacije i kroz posvećen lični istraživački rad. Od 2001. sam se posvetila proučavanju mitologije i praktičnoj primeni runa. Meditaciju smatram za osnovu napretka u bilo kojoj oblasti, pa sam svoje znanje unapredila kroz program za instruktore meditacije Društva za meditaciju Australije. Šamanske tehnike primenjujem kao osnovu energetskog rada, od 2016. god. sam i inicirana u šamanizam, a 2017. god. sam obučena da podučavam i iniciram u Munay-Ki.

Danas su moji osnovni motivi za rad i lični napredak težnja za svesnim življenjem i pronalaženjem smisla u svemu, kao i jaka želja da pomažem drugima i da doprinesem razvoju društva koje čine ljudi svesni svoje duhovnosti i povezanosti sveg života. U svom radu kombinujem različite tehnike, sve koje su se u mom iskustvu pokazale kao efikasne


Ljiljana Maksimović, profesor violine, tradicionalni horarni astrolog, praktičar runa

Za vreme studija sam se zainteresovala za astrologiju, ali sam intenzivno počela da se bavim zvezdama tek po završetku Muzičke akademije. Psihologija i duhovnost su oblasti koje su me oduvek privlačile, pa sam po završetku studija dala sebi slobodu da maksimalno istražujem u tom pravcu. Povodom toga završila sam kurs Astralne projekcije kod Maje Mandić, Bioenergetsko isceljenje kod Vladana Aćimovića (VIA centar, Zemun), Silva metod kontrole uma itd. Astrologijom se bavim od 1999. Produbljivanju astrološkog znanja doprineli su brojni kursevi, uglavnom Branke Stamenković i Džona Frolija.

Radoznala sam osoba kojoj nikad nije dovoljno znanja, pa ga skupljam iz raznih oblasti, filtriram, slažem i prerađujem. Rune smatram za savršenu kapiju ka unutrašnjim svetovima.

Iskreno verujem u ono što kažu duhovni učitelji, da do nas dođe iskustvo za koje smo spremni u tom trenutku. Kod mene se deo sakupljenog iskristalisao i u poslednjih nekoliko godina osećam jaku potrebu da naučeno i iskustveno isprobano delim sa drugima.